Vyhľadávanie
Search

Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:

HF NaJUS, a.s.
Lieskovec 847/124, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 294 632
DIČ: 2020114085
IČ DPH: SK2020114085

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vo vložke číslo 10014/R, oddiel Sa.

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. Bratislava: SK79 7500 0000 0000 2571 2063
IBAN: SK79 7500 0000 0000 2571 2063
BIC (SWC): CEKOSKBX