Vyhľadávanie
Search

Kariéra

Zámočník
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Ručné opracovanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie, pilovanie, odmasťovanie, konzervovanie
 • Číslovanie a leštenie súčiastok
 • Tlakovanie súčiastok
Uchádzať sa o pozíciu
Údržbár strojov
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zhotovenie dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
 • Demontáž dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
 • Ručné opracovanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie, pilovanie, odmasťovanie, konzervovanie, regulovanie
 • Zostavovanie konštrukcií z komponentov podľa výkresov vrátane zlícovania, zoskrutkovania, lepenia
 • Kompletné odskúšanie dielov, podskupín a montážnych celkov a uvedenie do prevádzky
 • Kontrola funkčnosti vrátane spracovania záznamov
Uchádzať sa o pozíciu
Manipulant
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zabezpečenie správnej a bezpečnej paletizácie materiálov a vyrábaných dielov
 • Okamžité odstránenie poškodených paliet
 • Zabezpečenie správneho skladovania, ukladania, identifikácie a značenia vyrábaných dielov a materiálov
 • V prípade dostupnosti voľného paletového miesta zabezpečenie zapaletovania do regála
 • Zodpovednosť za presun hmôt, polotovarov a výrobkov vo výrobe v zmysle plánu
 • Evidencia prepravovaných súčiastok, polotovarov a iných materiálov podľa sprievodnej technickej dokumentácie
Uchádzať sa o pozíciu
Technológ výroby
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných technických agend, zabezpečovanie technologickej prípravy náročných výrob, normovanie
 • Určovanie technológie výroby
 • Rozhodovanie o použití materiálov a vypracovanie technologických postupov, stanovenie výrobno-technických podmienok
 • Navrhovanie inovácií a technických riešení za účelom zefektívnenia výroby
 • Aktualizácia technologickej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami
Uchádzať sa o pozíciu
Zvárač
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných technických agend, zabezpečovanie technologickej prípravy náročných výrob, normovanie
 • Určovanie technológie výroby
 • Rozhodovanie o použití materiálov a vypracovanie technologických postupov, stanovenie výrobno-technických podmienok
 • Navrhovanie inovácií a technických riešení za účelom zefektívnenia výroby
 • Aktualizácia technologickej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami
Uchádzať sa o pozíciu
Pracovník pomocných činností – lakovač, maskovač, píliar
Dubnica nad Váhom, Slovensko

Lakovač, maskovač

 • Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov
 • Pomocné práce (triedenie súčiastok, čistenie…)
 • Základné ručné práce, zrážanie hrán, konzervovanie, číslovanie, odmasťovanie, nanášanie ochranných pást alebo náterov, ohýbanie plechov vo zveráku alebo ohýbačke
 • Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie i rozbrusovanie kovových materiálov, strihanie plechov na tabuľových nožniciach
 • Ručné opracovanie súčiastok a materiálov
 • Odstraňovanie starých náterov, odhrdzovanie, čistenie a príprava komponentov pod náter
 • Ručné čistenie odliatkov oceľovou kefou, sekáčom, škrabákom, pilníkom, ručnou brúskou
 • Manipulácia so žeriavom

Píliar

 • Príjem dodávky materiálu na základe dodacieho listu, identifikácia dodávky, názov materiálu, množstvo
 • Prvotná vizuálna kontrola stavu dodávky, množstva a balenia
 • Priradenie materiálového lístka k materiálu, delenie materiálu na pásových pílach na základe materiál. lístka
 • Uloženie materiálu s materiál. lístkom na palety pre vyskladnenie a zabezpečenie prenosu zostávajúceho materiálu späť do skladu
Uchádzať sa o pozíciu
Montážnik
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zhotovenie dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
 • Demontáž dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
 • Ručné opracovanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie, pilovanie, odmasťovanie, konzervovanie, regulovanie
 • Zostavovanie konštrukcií z komponentov podľa výkresov vrátane zlícovania, zoskrutkovania, lepenia
 • Kompletné odskúšanie dielov, podskupín a montážnych celkov a uvedenie do prevádzky
 • Kontrola funkčnosti vrátane spracovania záznamov
Uchádzať sa o pozíciu
Konštruktér
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Vykonávanie náročných projektových, konštrukčných a dizajnérskych prác rôznorodého charakteru
 • Konštrukčné riešenie technicky náročných prípravkov a náradia
 • Aktualizácia konštrukčnej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami
 • Navrhovanie inovácií a technických riešení za účelom zefektívnenia výroby
 • Vykonávanie projektových prác pre stanovenie cenových návrhov, prípravkov a náradia
 • Spolupráca pri tvorbe cien výrobkov
Uchádzať sa o pozíciu
Sústružník CNC, horizontár CNC, frézar
Dubnica nad Váhom, Slovensko

Sústružník CNC

 • Sústruženie povrchu vrátane úkosov a rádiusov, čiel a dier s požiadavkou dodržania predpísanej kolmosti a rovnobežnosti plôch
 • Zarovnanie čela, vŕtanie slepej diery, sústruženie vnútorného zápichu
 • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami
 • Sústruženie na sústruhu, rezanie vnútorných a vonkajších závitov
 • Sústruženie guľových plôch
 • Vytláčanie tvarov na kovových modeloch, vrátane zarovnania a zrazenia hrán
 • Sústruženie čela a povrchu, vybranie tvarových plôch na zvislom sústruhu
 • Obsluha strojov vrátane nastavenia stroja s NC systémom, s úpravami a korekciami programov

Horizontár CNC

 • Vŕtanie, frézovanie a sústruženie na horizontke
 • Vŕtanie prerušovaných dier v predpísanej súososti na horizontke
 • Sústruženie povrchu, čiel, osadenia, hrán a dier príruby na horizontke
 • Vŕtanie, vystruženie a sústruženie rôznych dier nožom v predpísanej presnosti rozstupov dier na horizontke
 • Obrábanie zložitých súčastí na horizontke
 • Vŕtanie a vystružovanie dier, rezanie závitov, sústruženie dier nožom s dodržaním predpísanej presnosti rozstupov osí a dodržaním odchýlok tvaru na horizontke
 • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami

Frézar

 • Frézarské práce na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii
 • Frézovanie zárezov matíc a tvarov pre kľúče s použitím deliaceho prístroja
 • Frézovanie priameho alebo šikmého ozubenia kolies a drážkovania
 • Frézovanie strojových súčastí na hotovo, frézovanie dielov s prídavkom na brúsenie
 • Frézovanie tvaru zápustiek alebo foriem na hotovo
 • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami
 • Obsluha strojov vrátane nastavenia stroja s NC systémom, s úpravami a korekciami programov
Uchádzať sa o pozíciu

Neváhajte a kontaktujte priamo naše personálne oddelenie

Ing. Ivana Kvasnicová – Personálne oddelenie
e-mail: perso@hf-mixinggroup.com, mobil: +421 905 972 419

kontaktujte nás