Vyhľadávanie
Search

Kariéra

Zámočník
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Ručné opracovanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie, pilovanie, odmasťovanie, konzervovanie
  • Číslovanie a leštenie súčiastok
  • Tlakovanie súčiastok
Uchádzať sa o pozíciu
Údržbár strojov
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Zhotovenie dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
  • Demontáž dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
  • Ručné opracovanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie, pilovanie, odmasťovanie, konzervovanie, regulovanie
  • Zostavovanie konštrukcií z komponentov podľa výkresov vrátane zlícovania, zoskrutkovania, lepenia
  • Kompletné odskúšanie dielov, podskupín a montážnych celkov a uvedenie do prevádzky
  • Kontrola funkčnosti vrátane spracovania záznamov
Uchádzať sa o pozíciu
Manipulant
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Zabezpečenie správnej a bezpečnej paletizácie materiálov a vyrábaných dielov
  • Okamžité odstránenie poškodených paliet
  • Zabezpečenie správneho skladovania, ukladania, identifikácie a značenia vyrábaných dielov a materiálov
  • V prípade dostupnosti voľného paletového miesta zabezpečenie zapaletovania do regála
  • Zodpovednosť za presun hmôt, polotovarov a výrobkov vo výrobe v zmysle plánu
  • Evidencia prepravovaných súčiastok, polotovarov a iných materiálov podľa sprievodnej technickej dokumentácie
Uchádzať sa o pozíciu
Technológ výroby
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných technických agend, zabezpečovanie technologickej prípravy náročných výrob, normovanie
  • Určovanie technológie výroby
  • Rozhodovanie o použití materiálov a vypracovanie technologických postupov, stanovenie výrobno-technických podmienok
  • Navrhovanie inovácií a technických riešení za účelom zefektívnenia výroby
  • Aktualizácia technologickej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami
Uchádzať sa o pozíciu
Zvárač
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných technických agend, zabezpečovanie technologickej prípravy náročných výrob, normovanie
  • Určovanie technológie výroby
  • Rozhodovanie o použití materiálov a vypracovanie technologických postupov, stanovenie výrobno-technických podmienok
  • Navrhovanie inovácií a technických riešení za účelom zefektívnenia výroby
  • Aktualizácia technologickej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami
Uchádzať sa o pozíciu
Pracovník pomocných činností – lakovač, maskovač, píliar
Dubnica nad Váhom, Slovensko

Lakovač, maskovač

  • Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov
  • Pomocné práce (triedenie súčiastok, čistenie…)
  • Základné ručné práce, zrážanie hrán, konzervovanie, číslovanie, odmasťovanie, nanášanie ochranných pást alebo náterov, ohýbanie plechov vo zveráku alebo ohýbačke
  • Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie i rozbrusovanie kovových materiálov, strihanie plechov na tabuľových nožniciach
  • Ručné opracovanie súčiastok a materiálov
  • Odstraňovanie starých náterov, odhrdzovanie, čistenie a príprava komponentov pod náter
  • Ručné čistenie odliatkov oceľovou kefou, sekáčom, škrabákom, pilníkom, ručnou brúskou
  • Manipulácia so žeriavom

Píliar

  • Príjem dodávky materiálu na základe dodacieho listu, identifikácia dodávky, názov materiálu, množstvo
  • Prvotná vizuálna kontrola stavu dodávky, množstva a balenia
  • Priradenie materiálového lístka k materiálu, delenie materiálu na pásových pílach na základe materiál. lístka
  • Uloženie materiálu s materiál. lístkom na palety pre vyskladnenie a zabezpečenie prenosu zostávajúceho materiálu späť do skladu
Uchádzať sa o pozíciu
Montážnik
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Zhotovenie dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
  • Demontáž dielov, podskupín a montážnych celkov podľa technickej dokumentácie
  • Ručné opracovanie, vŕtanie, brúsenie, rezanie, pilovanie, odmasťovanie, konzervovanie, regulovanie
  • Zostavovanie konštrukcií z komponentov podľa výkresov vrátane zlícovania, zoskrutkovania, lepenia
  • Kompletné odskúšanie dielov, podskupín a montážnych celkov a uvedenie do prevádzky
  • Kontrola funkčnosti vrátane spracovania záznamov
Uchádzať sa o pozíciu
Konštruktér
Dubnica nad Váhom, Slovensko
  • Vykonávanie náročných projektových, konštrukčných a dizajnérskych prác rôznorodého charakteru
  • Konštrukčné riešenie technicky náročných prípravkov a náradia
  • Aktualizácia konštrukčnej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EÚ smernicami
  • Navrhovanie inovácií a technických riešení za účelom zefektívnenia výroby
  • Vykonávanie projektových prác pre stanovenie cenových návrhov, prípravkov a náradia
  • Spolupráca pri tvorbe cien výrobkov
Uchádzať sa o pozíciu
Sústružník CNC, horizontár CNC, frézar
Dubnica nad Váhom, Slovensko

Sústružník CNC

  • Sústruženie povrchu vrátane úkosov a rádiusov, čiel a dier s požiadavkou dodržania predpísanej kolmosti a rovnobežnosti plôch
  • Zarovnanie čela, vŕtanie slepej diery, sústruženie vnútorného zápichu
  • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami
  • Sústruženie na sústruhu, rezanie vnútorných a vonkajších závitov
  • Sústruženie guľových plôch
  • Vytláčanie tvarov na kovových modeloch, vrátane zarovnania a zrazenia hrán
  • Sústruženie čela a povrchu, vybranie tvarových plôch na zvislom sústruhu
  • Obsluha strojov vrátane nastavenia stroja s NC systémom, s úpravami a korekciami programov

Horizontár CNC

  • Vŕtanie, frézovanie a sústruženie na horizontke
  • Vŕtanie prerušovaných dier v predpísanej súososti na horizontke
  • Sústruženie povrchu, čiel, osadenia, hrán a dier príruby na horizontke
  • Vŕtanie, vystruženie a sústruženie rôznych dier nožom v predpísanej presnosti rozstupov dier na horizontke
  • Obrábanie zložitých súčastí na horizontke
  • Vŕtanie a vystružovanie dier, rezanie závitov, sústruženie dier nožom s dodržaním predpísanej presnosti rozstupov osí a dodržaním odchýlok tvaru na horizontke
  • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami

Frézar

  • Frézarské práce na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii
  • Frézovanie zárezov matíc a tvarov pre kľúče s použitím deliaceho prístroja
  • Frézovanie priameho alebo šikmého ozubenia kolies a drážkovania
  • Frézovanie strojových súčastí na hotovo, frézovanie dielov s prídavkom na brúsenie
  • Frézovanie tvaru zápustiek alebo foriem na hotovo
  • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami
  • Obsluha strojov vrátane nastavenia stroja s NC systémom, s úpravami a korekciami programov
Uchádzať sa o pozíciu

Neváhajte a kontaktujte priamo naše personálne oddelenie

Ing. Ivana Kvasnicová – Personálne oddelenie
e-mail: perso@hf-mixinggroup.com, mobil: +421 905 972 419

kontaktujte nás