Search
Search

CAREER

Sústružník

Sústružník

 • Sústruženie povrchu vrátane úkosov a rádiusov, čiel a dier s požiadavkou dodržania predpísanej kolmosti a rovnobežnosti plôch
 • Zarovnanie čela, vŕtanie slepej diery, sústruženie vnútorného zápichu
 • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami
 • Sústruženie na sústruhu, rezanie vnútorných a vonkajších závitov
 • Sústruženie guľových plôch
 • Vytláčanie tvarov na kovových modeloch, vrátane zarovnania a zrazenia hrán
 • Sústruženie čela a povrchu, vybranie tvarových plôch na zvislom sústruhu
 • Obsluha strojov vrátane nastavenia stroja s NC systémom, s úpravami a korekciami programov
Apply now
Programátor CNC strojov
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • Vykonávanie náročných programátorských prác náročné dieli,
 • Verifikácia návrhov pre optimálnu výrobu a montáž dielov,
 • Aktualizácia konštrukčnej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EU,
 • Navrhovanie zlepšenia a inovácie za účelom zefektívnenia výroby,
 • Spolupráce pri tvorbe pracovných postupov,
 • Komunikácia v anglickom jazyku,
 • Efektívne používanie rodinu software-ov Solidworks, Office 365.
Apply now
Zvárač
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných technických agend,
 • Samostatné zabezpečovanie technologickej prípravy výroby ťažkých dielov,
 • Používanie moderných zváračských strojov,
 • Meranie súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami
 • Navrhovanie zlepšovanie a technické riešenia za účelom zefektívnenia výroby.
Apply now
Konštruktér
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • Vykonávanie náročných konštrukčných a dizajnérskych prác rôznorodého od malých dielov až po kompletný stroj,
 • Verifikácia návrhov pre optimálnu výrobu a montáž dielov,
 • Konštrukčné riešenie technicky náročných prípravkov a náradia,
 • Aktualizácia konštrukčnej dokumentácie v súlade s platnými normami STN a EU,
 • Navrhovanie zlepšenia a inovácie za účelom zefektívnenia výroby,
 • Spolupráce pri tvorbe cenových návrhov,
 • Komunikácia v anglickom jazyku,
 • Efektívne používanie rodinu software-ov Solidworks, Office 365.
Apply now
Horizontár
Dubnica nad Váhom, Slovensko
 • Zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • Vŕtanie, frézovanie a sústruženie na horizontke,
 • Vŕtanie prerušovaných dier v predpísanej súososti na horizontke,
 • Sústruženie povrchu, čiel, osadenia, hrán a dier príruby na horizontke,
 • Vŕtanie, vystruženie a sústruženie rôznych dier nožom v predpísanej presnosti rozstupov dier na horizontke,
 • Obrábanie zložitých súčastí na horizontke,
 • Vŕtanie a vystružovanie dier, rezanie závitov, sústruženie dier nožom s dodržaním predpísanej presnosti rozstupov osí a dodržaním odchýlok tvaru na horizontke,
 • Meranie obrobených súčiastok a materiálov pevnými a posuvnými meradlami a špeciálnymi meradlami,
 • Obsluha moderných strojov vrátane nastavenia stroja s NC systémom, s úpravami a korekciami programov,
 • Navrhovanie zlepšovanie a technické riešenia za účelom zefektívnenia výroby.
Apply now

Do not hesitate and contact our personal department directly!

Ing. Ivana Kvasnicová – Senior HR Manager
e-mail: perso@hf-mixinggroup.com, cell phone: +421 905 972 419

contact us