Vyhľadávanie
Search

Duálne vzdelávanie

„Budúcnosť našej spoločnosti je v rukách novej generácie“

HF NaJUS, a. s. venuje veľkú pozornosť budúcej generácii vysokokvalifikovaných pracovníkov, čo potvrdzuje i fakt, že je držiteľom Osvedčenia na vykonávanie školení v systéme duálneho vzdelávania od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Spoločnosť HF NaJUS, a.s. vytvorila samostatné školiace stredisko, v ktorom na vlastné náklady rekvalifikuje nových perspektívnych pracovníkov, najmä absolventov škôl, ktorí ukončili štúdium a ešte nemajú dostatočne vyvinuté pracovné návyky a zručnosti. Pod dohľadom starších a skúsenejších kolegov oboznamuje absolventov tím inštruktorov  s príslušnými operáciami, pričom už v tejto etape dosahuje mzda šikovných zaúčaných zamestnancov úroveň priemernej mzdy na Slovensku. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje so základnými a strednými školami v Trenčianskom kraji. So Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom sa podieľa na novovytvorenom programe o systéme duálneho vzdelávania, vďaka ktorému majú študenti možnosť získať prácu v stabilnej spoločnosti a taktiež zaujímavé finančné ohodnotenie už počas štúdia na škole a praktickej výučby v HF NaJUS, a. s.

Podrobnosti o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania nájdete TU