Vyhľadávanie
Search

Firemné údaje

Sídlo spoločnosti:

HF NaJUS, a.s.

Lieskovec 847/124, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 294 632

DIČ: 2020114085

IČ DPH: SK2020114085

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vo vložke číslo 10014/R, oddiel Sa.

 

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. Bratislava: SK79 7500 0000 0000 2571 2063

IBAN: SK79 7500 0000 0000 2571 2063

BIC (SWC): CEKOSKBX