Vyhľadávanie
Search

Dualisti HF NaJUS dostali „darček“

Teší nás, že môžeme predstaviť najnovšiu investíciu spoločnosti HF NaJUS, a. s., ktorou je  nové moderné sústružnícke centrum PUMA SMX 3100 LS, od renomovaného výrobcu DOOSAN. Naša spoločnosť, tak rozšírila nielen vlastné výrobné kapacity, ale aj možnosti absolventov duálneho vzdelávania.

Investíciou vo výške 450 000 € sme získali sústruh zo série PUMA SMX, ďalšej generácie multifunkčných sústružníckych centier DOOSAN, ktorý sa vyznačuje vysokou produktivitou, presnosťou a jednoduchou obsluhou.

HF NaJUS, a. s. bude nové centrum PUMA SMX 3100 LS využívať na výrobu dielcov vyžadujúcimi viaceré druhy opracovania, a ktoré sme museli doteraz riešiť separátne na 3 – 4 špecializovaných strojoch. PUMA teda umožní na jednom zariadení opracovať „na komplet“ súčiastky, na ktorých je potrebné sústružiť zložité tvary a zároveň frézovať zložité plochy – a to všetko v kvalite povrchu a toleranciách, kde už nebude potrebné dokončovanie brúsením. Tým sa skrátia priebežné doby výroby súčiastok, až o 2/3 terajšieho času.

Zároveň bude stroj slúžiť, ako praktická pomôcka pre študentov SOŠ v Dubnici nad Váhom, ktorí sa v HF NaJUS vzdelávajú duálnym systémom. Takto budú mať budúci strojári možnosť prepojiť naučenú teóriu s praxou, a to na tej najmodernejšej technológii. Výrazne tak zvýšia svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, ktorý trpí nedostatkom odbornej sily práve v oblasti strojárstva.

Naša spoločnosť, ako jedna z prvých strojárskych firiem na Slovensku, zaviedla systém duálneho vzdelávania. V spolupráci so SOŠ v Dubnici nad Váhom tak ponúka už študentom 1. a 2. ročníka možnosť získavať ihneď po nástupe na strednú školu popri teórii aj schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon vybraného povolania.

HF NaJUS ponúka možnosť duálneho vzdelávania v odboroch mechanik – mechatronik, mechanik nastavovač a nástrojár.

„Naši dualisti“ majú priamo v priestoroch firmy k dispozícii školiace stredisko vybavené najmodernejšími technológiami a strojmi,  na ktorých sa za asistencie inštruktora učia aplikovať naučenú teóriu priamo v praxi.

Oproti bežným praktikantom majú dualisti HF NaJUS, okrem možnosti zostať po skončení školy pracovať v nadnárodnej firme, aj ďalšiu nezanedbateľnú výhodu:  veď koľko stredoškolákov sa môže pochváliť, že už počas štúdia má zabezpečený trvalý príjem (a to dokonca na úrovni priemernej mzdy na Slovensku)?

Samozrejmosť je, že o dualistov je v našej spoločnosti postarané ako o trvalých zamestnancov – majú zabezpečenú teplú stravu, pitný režim, sú im poskytované ochranné pracovné pomôcky, preplácajú sa im rôzne kurzy a školenia.