Vyhľadávanie
Search

HF NaJUS ako spoľahlivý strojársky podnik za rok 2015

V roku 2015 v odvetví strojárskej výroby v Slovenskej republike aktívne pôsobilo 29 387 podnikov z ktorých len 6,2% vyhovelo kritériám hodnotenia ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálky.

HF NaJUS s určitosťou patrí medzi spomínané percentá ako spoľahlivý podnik pôsobiaci na území Slovenskej republiky v odvetví strojárskej výroby, keďže nám Národné informačné stredisko Slovenskej republiky udelilo Známku Spoľahlivý strojársky podnik za rok 2015 a k nej príslušný protokol o získaní Známky.