Vyhľadávanie
Search

Recertifikačný audit ISO 9001, v spoločnosti HF NaJUS, a. s.

Dňa 29.10.2015  naša spoločnosť úspešne obhájila certifikát systému riadenia kvality EN ISO 9001:2009 prostredníctvom recertifikačného auditu vykonávaného autorizovaným certifikačným orgánom, spoločnosťou ACERT.  Znovu nadobudnutie tohto dokumentu dokazuje spoľahlivosť a spôsobilosť našej spoločnosti a naďalej poskytuje našim zákazníkom záruku dodržiavania kvality na základe uvedeného systému.