Vyhľadávanie
Search

Spolupráca medzi Tire Tech Group Hamburg a HF NaJUS, a. s.

Rozhodnutie majiteľov spoločnosti o presune výrobného závodu v rámci skupiny (z HF Hamburg na Slovensko) výrazne ovplyvnil budúcnosť HF NaJUS, a. s. Spoločnosť rozvinula spoluprácu v rámci HF Mixing Group a najmä rozšírila svoje produktové portfólio o novú výrobu a následne aj montáž výsledných produktov. Avšak, aby sa spomínaný transfer mohol uskutočniť a byť aj úspešný, muselo sa prijať veľké množstvo opatrení a vynaložiť značný objem investícií.

Spočiatku sa spoločnosť HF NaJUS, a. s. orientovala na výrobu náhradných dielov pre HF Tire Tech Hamburg, postupne však začala aj s konštrukciou a následne i výrobou prototypov, ktoré majú v budúcnosti tvoriť základné produktové portfólio HF Hamburg.

Naša spoločnosť pritom zabezpečuje celý proces, od výroby až po konečnú montáž. Medzi hlavné produkty patria vytláčacie hlavy (Simplex, Duplex, Triplex, Quadruplex), extrúdery rôznej veľkosti a do budúcnosti je naplánovaná aj výroba tzv. DOWNSTREAM (dopravníky, navíjačky, chladičky). V septembri 2014 dokončila HF NaJUS, a. s. prvú kompletnú výrobu (vrátane montáže) vytlačovacej hlavy Quadruplex spolu s extrúdermi.