Vyhľadávanie
Search

Výstavba novej haly v HF NaJUS, a. s.

Spoločnosť HF NaJUS, a. s. investovala už v minulosti veľké množstvo finančných prostriedkov do rekonštrukcie priestorov, obnovovania strojového parku a technického vybavenia, ako aj do vzdelávania svojich zamestnancov. Neustály rozvoj a napredovanie potvrdzuje i fakt, že spoločnosť v druhej polovici roka 2014 začala s výstavbou novej haly, ktorá prináša nielen nárast produkcie a rozšírenie montážnych priestorov pre firmu, ale v neposlednom rade aj vytvorenie nových pracovných pozícií v regióne, v ktorom pôsobí.

Výstavba predstavuje celkovú investíciu v hodnote 2 mil. EUR. Hala je postavená na pozemku s rozlohou cca 4 000 m2, pričom 2/3 plochy tvoria montážne priestory a 1/3 zaberá novovytvorená zvarovňa. V hale je osadených 5 žeriavov s nosnosťou 8, 12,5 a 40 ton.

Vybudovanie novej haly pomohlo vytvoriť pracovné miesta pre takmer 60 nových zamestnancov. Dôležité je spomenúť i to, že spolu s výstavbou haly bola spojená aj rekonštrukcia príjazdových ciest a úprava okolia areálu HF NaJUS, a. s. Spomínaná výstavba potvrdzuje nielen napredovanie spoločnosti v strojárenskom odvetví, ale poukazuje i na fakt, že myslenie spoločnosti nie je len krátkodobé, ale je zamerané hlavne do budúcna na dlhodobú stabilitu firmy.

MAREC 2014 – SEPTEMBER 2014 – JANUÁR 2015