Vyhľadávanie
Search

Vyrobené u nás

„Meníme vaše nápady na výrobky“

Produkty

HF NaJUS, a. s. sa zameriava na výrobu komponentov, špeciálnych jednoúčelových strojov, poloautomatizovaných výrobných liniek a zákazkovú výrobu vrátane inštalácií, skúšok a oživenia vyrobených strojov. Spoločnosť produkuje širokú škálu produktov a služieb, ktoré sú určené prevažne na export do celého sveta, a to v rôznych odvetviach priemyslu.

Výrobné možnosti

  • Jednoúčelové stroje
  • Technologické zariadenia
  • Zvárané celky
  • Obrábanie
  • Montáž
  • Automatizácia
  • Komplexné technologické oživenie stroja a uvedenie do prevádzky

Stroje a zariadenia

Obrobky a zvárané celky