Vyhľadávanie
Search

Servis

„Sme vám k dispozícií vždy, keď nás potrebujete“

Jedným z najvýznamných benefitov, ktoré spoločnosť HF NaJUS, a.s. ponúka, je poskytovanie komplexného servisu pre svojich zákazníkov. Pomocou historicky nadobudnutého know-how, ako i zariadenia a praktických skúseností v rámci celej skupiny HF Mixing Group bolo v spoločnosti HF NaJUS, a.s. vybudované nové Servisné stredisko najmä pre teritórium východnej Európy a Ruska. Nakoľko všetky nami vyrábané stroje a zariadenia sú považované za veľmi spoľahlivé, požiadavky na ich údržbu sú z akéhokoľvek aspektu veľmi nízke. Za predpokladu, že všetky spotrebné dielce sú pravidelne kontrolované a vymieňané vtedy, keď je to potrebné, stroje môžu fungovať dlhodobo i vo veľmi náročných podmienkach a procesoch.

Nasledovné činnosti tvoria iba krátky zoznam z poskytovaných servisných služieb spoločnosťou HF NaJUS, a.s.:

  • Inštalácie na kľúč (kompletná realizácia vrátane konzultácií, projektového manažmentu, vedenia stavby a organizácie pracovníkov, dodávok a inštalácie, spustenia, oživenia a zaškolenia personálu)
  • Dozorovanie inštalácií
  • Spustenie, oživenie a zaškolenie
  • Malé opravy u zákazníka
  • Záručný servis
  • Kontroly (malé opravy u konečného užívateľa, záručné opravy, servisné zásahy v prípade havárií, kontroly, odstraňovanie porúch)
  • Generálne opravy (demontáž -> oprava -> úprava -> prípadná výroba nových dielov -> opätovná montáž/uvedenie do prevádzky)
  • Dodávka náhradných dielov