Vyhľadávanie
Search

Výroba a montáž

„Vlastníme dostatočný počet strojov, ktoré umožňujú všetky potrebné technologické operácie"

Spoločnosť neustále rozširuje svoje výrobné kapacity dopĺňaním strojového parku o nové, moderné stroje. V súčasnosti disponuje s viac ako 150 strojmi, ktoré ponúkajú nasledovné technologické operácie: delenie materiálu, zváranie, vŕtanie, frézovanie, brúsenie, sústruženie, žíhanie, pieskovanie, lakovanie, montáž a oživenie strojov.

Výroba a montáž ťažkých dielov a strojov

  • Zváranie
  • Vŕtanie
  • Frézovanie
  • Sústruženie
  • Brúsenie
  • Žíhanie
  • Pieskovanie
  • Lakovanie

Zvarovňa

Zvarovňa je vybavená zváracími agregátmi ESW/ESAB. Spoločnosť má k dispozícii aj 2 žíhacie pece na odstraňovanie vnútorného pnutia pred finálnym opracovaním.

Ťažká obrobňa

Výrobné priestory s plochou 15 000 m2 umožňujú výrobu ťažkých a rozmerných dielov.

Montáž

Montážne priestory s plochou takmer 6 000 m2.
Okrem mechanickej montáže, je spoločnosť schopná poskytnúť aj montáž hydrauliky, pneumatiky, elektrických komponentov a ich zapojenia.