Vyhľadávanie
Search

Stroje a technológie

Spoločnosť má viac ako 350 zamestnancov pracujúcich v nasledovných oddeleniach: predaj, konštrukcia, technická podpora výroby, plánovanie, nákup, výroba, montáž, riadenie ľudských zdrojov, riadenie kvality, finančné oddelenie. Spoločnosť neustále rozširuje svoje výrobné kapacity dopĺňaním strojového parku o nové, moderné stroje. V súčasnosti disponuje viac ako 220 strojmi, ktoré ponúkajú nasledovné technologické operácie: delenie materiálu, zváranie, vŕtanie, frézovanie, brúsenie, sústruženie, žíhanie, pieskovanie, lakovanie, montáž, oživenie strojov.

Technológie

  • Zváranie
  • Vŕtanie
  • Frézovanie
  • Sústruženie
  • Brúsenie
  • Žíhanie
  • Kalenie
  • Pieskovanie
  • Lakovanie

Oddelenie zvarovne

Zvarovňa pozostáva z 12 zvarovacích staníc so stolmi 2 x 3 m. Tieto stanice sa nachádzajú v starej i novej hale. Zvarovňa je vybavená zváracími agregátmi ESAB/FRONIUS pre zváranie v ochrannej atmosfére (CO2, Feromix) a s použitím SG2. Spoločnosť má k dispozícii aj 2 žíhacie pece ( 2.5 x 1.5 x 4.0 m a 1.0 x 1.0 x 2.0 m) na odstraňovanie vnútorného pnutia pred finálnym opracovaním. Zvarovňa je vybavená žeriavmi s nosnosťou 2 a 5 ton a pieskovacím boxom (6.0 x 3.0 x 2.0 m).

Oddelenie technickej prípravy výroby

Oddelenie tvoria 4 kancelárie s približne 20 technikmi (konštruktéri, technológovia, zvárací technológ), ktorí predstavujú základňu pre spracovanie technologických postupov výroby. Technici sú aktívne zapojení do riešenia problémov a zavádzania zmien do technickej dokumentácie. Zároveň sú aj súčasťou procesu optimalizácie nákladov procesu v predvýrobnej i samotnej výrobnej fáze.

Oddelenie nákupu a skladového hospodárstva

Oddelenie nákupu materiálu má 8 pracovníkov, ktorí zabezpečujú pre výrobu hutnícky materiál, ako aj hotové komponenty. Vo svojom portfóliu majú dodávateľov nielen zo Slovenska, ale prakticky z celého sveta, podľa potrieb zákazníkov. Výber dodávateľov podlieha prísnym kritériám, s dôrazom na kvalitu, cenu a schopnosť plniť dodacie termíny. Pri našej spolupráci s nimi sa opierame o dlhoročné vzťahy a obojstrannú dôveru.

Okrem kancelárií, výrobných a dielenských priestorov má spoločnosť svoju vlastnú deliareň materiálu a sklad za účelom mať čo možno najviac spolupracujúcich oddelení pod jednou strechou. Strojové zariadenie ponúka výrobu širokého sortimentu od veľmi malých až po veľké dielce.

Oddelenie výroby

Výrobné priestory s plochou 15 000 m2 (vrátane pôvodnej montáže) umožňujú výrobu od malých dielcov až po kompletné strojné jednotky, väčšinou pre gumárenský priemysel, ekologické zariadenia, automobilový priemysel a tiež špeciálne stroje podľa požiadaviek zákazníkov HF NaJUS, a. s.

Oddelenie montáže

HF NaJUS, a. s. ponúka svojim zákazníkom rozsiahle montážne priestory s plochou takmer 6 000 m2. Pôvodná montážna plocha bola 2 255 m2,avšak od roku 2015 je rozšírená o ďalších 3 663 m2 v novopostavenej hale. Dielne sú vybavené 5 žeriavmi s nosnosťou 12,5 ton, 1 žeriavom s nosnosťou 25 ton a ďalším s nosnosťou 40 ton. Montážnici majú k dispozícii hydraulické agregáty na testovanie (3 zariadenia do 400 barov, 150 barov a 80 barov), hydraulické ohýbačky na rúry, stroj na rezanie závitov, zariadenie na tlakové skúšky do 10 barov a, samozrejme, štandardné mobilné súpravy náradia. Okrem mechanickej montáže podľa požiadavky zákazníka je naša spoločnosť schopná poskytnúť aj montáž hydrauliky, pneumatiky, elektrických komponentov a ich zapojenia, prevádza i oživenie strojov v úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi tak, aby boli splnené i tie najnáročnejšie požiadavky.