Vyhľadávanie
Search

Stroje a technológie

„Vlastníme dostatočný počet strojov, ktoré umožňujú všetky potrebné technologické operácie"

Spoločnosť neustále rozširuje svoje výrobné kapacity dopĺňaním strojového parku o nové, moderné stroje. V súčasnosti disponuje s viac ako 150 strojmi, ktoré ponúkajú nasledovné technologické operácie: delenie materiálu, zváranie, vŕtanie, frézovanie, brúsenie, sústruženie, žíhanie, pieskovanie, lakovanie, montáž a oživenie strojov.

Technológie

  • Zváranie
  • Vŕtanie
  • Frézovanie
  • Sústruženie
  • Brúsenie
  • Žíhanie
  • Kalenie
  • Pieskovanie
  • Lakovanie

Oddelenie zvarovne

Zvarovňa pozostáva z 12 zvarovacích staníc so stolmi 2 x 3 m. Tieto stanice sa nachádzajú v starej i novej hale. Zvarovňa je vybavená zváracími agregátmi ESAB/FRONIUS pre zváranie v ochrannej atmosfére (CO2, Feromix) a s použitím SG2. Spoločnosť má k dispozícii aj 2 žíhacie pece ( 2.5 x 1.5 x 4.0 m a 1.0 x 1.0 x 2.0 m) na odstraňovanie vnútorného pnutia pred finálnym opracovaním. Zvarovňa je vybavená žeriavmi s nosnosťou 2 a 5 ton a pieskovacím boxom (6.0 x 3.0 x 2.0 m).

Oddelenie technickej prípravy výroby

Oddelenie tvoria 4 kancelárie s približne 20 technikmi (konštruktéri, technológovia a zvárací technológ), ktorí predstavujú základňu pre spracovanie technologických postupov výroby. Technici sú aktívne zapojení do riešenia problémov a zavádzania zmien do technickej dokumentácie. Zároveň sú aj súčasťou procesu optimalizácie nákladov procesu v predvýrobnej i samotnej výrobnej fáze.

Oddelenie nákupu a skladového hospodárstva

Oddelenie nákupu materiálu má 8 pracovníkov, ktorí pre výrobu zabezpečujú hutnícky materiál, ako aj hotové komponenty. Vo svojom portfóliu majú dodávateľov nielen zo Slovenska, ale prakticky z celého sveta, podľa potrieb zákazníkov. Výber dodávateľov podlieha prísnym kritériám s dôrazom na kvalitu, cenu a schopnosť plniť dodacie termíny. Pri našej spolupráci s nimi sa opierame o dlhoročné vzťahy a obojstrannú dôveru.

Okrem kancelárií, výrobných a dielenských priestorov má spoločnosť svoju vlastnú deliareň materiálu a sklad za účelom mať čo možno najviac spolupracujúcich oddelení pod jednou strechou. Strojové zariadenie ponúka výrobu širokého sortimentu od veľmi malých až po veľké dielce.

Oddelenie výroby

Výrobné priestory s plochou 15 000 m2 (vrátane pôvodnej montáže) umožňujú výrobu od malých dielcov až po kompletné strojné jednotky pre gumárenský a automobilový priemysel, ekologické zariadenia a špeciálne stroje podľa požiadaviek zákazníkov HF NaJUS, a. s.

Oddelenie montáže

HF NaJUS, a. s. ponúka svojim zákazníkom rozsiahle montážne priestory s plochou takmer 6 000 m2. Hoci bola pôvodná montážna plocha 2 255 m2, od roku 2015 je rozšírená o ďalších 3 663 m2 v novopostavenej hale.

Dielne sú vybavené 5 žeriavmi s nosnosťou 12,5 ton, 1 žeriavom s nosnosťou 25 ton a ďalším s nosnosťou 40 ton. Montážnici majú k dispozícii hydraulické agregáty na testovanie (3 zariadenia do 400 barov, 150 barov a 80 barov), hydraulické ohýbačky na rúry, stroje na rezanie závitov, zariadenia na tlakové skúšky do 10 barov a štandardné mobilné súpravy náradia.

Okrem mechanickej montáže, podľa požiadaviek zákazníkov, je spoločnosť schopná poskytnúť aj montáž hydrauliky, pneumatiky, elektrických komponentov a ich zapojenia. Spoločnosť taktiež ponúka i oživenie strojov v úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi tak, aby boli splnené i tie najnáročnejšie požiadavky.