Vyhľadávanie
Search

História

„Prešli sme si dlhou, ale úspešnou cestou od vybudovania prvého závodu až po súčasnosť“

HF NaJUS, a. s. je hrdá na svoju dlhú históriu. Založená bola v roku 1937 ako súčasť firmy ŠKODA Plzeň, ktorá sa v tých časoch orientovaala na výrobu delostreleckých zbraní. Pôvodne bola spoločnosť vybudovaná ako podzemná prevádzka na ochranu pred bombardovaním počas vojny. Počas svojej 80-ročnej histórie prešla mnohými zmenami a čelila mnohým výzvam.

V roku 1985 sa náraďovňa presťahovala do novej budovy, v ktorej je prakticky dodnes. Hoci spoločnosť prešla dlhým vývojom z dôvodu ekonomickej i politickej situácie v našej krajine, vždy sa vedela prispôsobiť zmeneným trhovým podmienkam a v súčasnosti má na trhu silné postavenie.

Stovky vysokokvalifikovaných pracovníkov a technikov odovzdali svoje znalosti a odborné skúsenosti na vybudovanie jednej z najschopnejších spoločností v Trenčianskom regióne. Krok za krokom meniac svojich vlastníkov a názvov, sa spoločnosť  HF NaJUS  zmenila na modernú a konkurencieschopnú firmu pôsobiacu na domácom i zahraničnom trhu, čoho dôkazom je množstvo spokojných zákazníkov po celom svete.

Dôležité roky v histórii firmy

 1. 1

  1937

  založenie náraďovne na výrobu náradia a špeciálnych prípravkov

 2. 2

  1997

  vlastnenie spoločnosťou Rona – Lednické Rovne

 3. 3

  1998

  pridelenie názvu ZTS-LR NaJUS, a.s.

 4. 4

  2012

  vlastnenie spoločnosťou Harburg Freundenberg Maschinenbau GmbH

 5. 5

  2013

  pridelenie názvu HF NaJUS, a. s.

 6. 6

  2013

  pribranie HF NaJUS, a.s. do celosvetovej skupiny HF Mixing Group