Vyhľadávanie
Search

SPOLOČNOSŤ HF NaJUS, a. s.

 

„Patríme k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa firmám na strednom Považí“

Spoločnosť HF NaJUS, a. s. so sídlom v Dubnici nad Váhom má v oblasti strojárskej výroby dlhú históriu, čo svedčí o jej stabilite, odbornosti a profesionalite vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Vďaka neustálym investíciám, výskumu a vývoju spoločnosť naďalej zvyšuje svoju reputáciu a v súčasnosti patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim strojárskym firmám na strednom Považí, a to hlavne v oblasti kovospracujúceho priemyslu, montáže a inštalácie strojov.

V roku 2012 sa novým majiteľom spoločnosti stala nemecká firma Harburg Freundenberg Maschinenbau GmbH. Od tohto momentu je HF NaJUS, a. s. súčasťou celosvetovej skupiny HF Mixing Group, do ktorej patria spoločnosti so zastúpením po celom svete.

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť dlhodobý rozvoj a udržiavať technickú a technologickú vybavenosť na špičkovej úrovni, ktorá je schopná konkurovať ostatným úspešným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti strojárskej výroby. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť predovšetkým investíciami, a rovnako tak aj udržaním profesionality vo všetkých oblastiach pôsobenia.

Spoločnosť je certifikovaná podľa noriem ISO EN STN 9001:2016 a STN EN ISO 3834-2:2006.