Vyhľadávanie
Search

Vyrobené u nás

“Meníme vaše nápady na výrobky”

Produkty

HF NaJUS, a. s. sa zameriava na výrobu komponentov, špeciálnych jednoúčelových strojov, tvorbu prípravkov, poloautomatizovaných výrobných liniek, zákazkovú výrobu, a to vrátane inštalácií, skúšok a oživenia vyrobených strojov.
Spoločnosť produkuje širokú škálu produktov a služieb, ktoré sú prevažne určené na export do celého sveta, a to v rôznych odvetviach priemyslu.

Výrobné možnosti

  • Jednoúčelové stroje
  • Technologické zariadenia
  • Zvárané celky
  • Konštrukcia
  • Obrábanie
  • Montáž
  • Automatizácia
  • Komplexné technologické oživenie stroja a uvedenie do prevádzky
  • Zákazková výroba podľa dokumentácie od zákazníka
  • Servis

Automobilový priemysel

Gumárenský priemysel

Oceliarsky priemysel

Recyklačný priemysel