Vyhľadávanie
Search

Kvalita

„U nás je kvalita výsledkom tvrdého úsilia a práce“

Spokojnosť zákazníkov je najdôležitejším kritériom spoločnosti HF NaJUS, a.s. Kvalita sa vzťahuje nielen na samotné produkty, ale aj na spoločnosť ako celok; na jej riadenie a výkon. HF NaJUS, a. s. kladie veľký dôraz na kvalitu produkcie, čoho dôkazom sú nadobudnuté certifikáty.

Systém manažmentu a riadenia kvality a neustále zdokonaľovanie sa v danej oblasti sú dlhodobými súčasťami práce v HN NaJUS, a.s. Moderné prístrojové vybavenie a kvalifikovaná pracovná sila v spoločnosti dokážu zabezpečiť fungovanie systému kvality na najvyššej úrovni.

CERTIFIKÁTY KVALITY

Výsledné produkty spĺňajú štandard definovaný normami ISO 9001:2000, za čo spoločnosť získala certifikát kvality. Spoločnosť sa ďalej môže pochváliť aj zváračským certifikátom, ktorým dokázala, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém riadenia kvality zvárania podľa technických požiadaviek  STN EN ISO 9001:2009 a STN. Spoločnosť taktiež disponuje certifikátom zhody s normou STN EN ISO 9001:2009, udeleným spoločnosťou Acert s.r.o.,  ktorý spoločnosť oprávňuje vyrábať jednoúčelové stroje a zariadenia, zváracie, montážne a upínacie prípravky, formy, náradie a v neposlednom rade aj strojové diely pre automobilový, hutnícky, sklársky, gumárenský, letecký, poľnohospodársky, drevársky, potravinársky a baliaci priemysel.

MERACIE PRÍSTROJE:

  • KOMEG (3 350 x 1 500 x 1 600), presnosť merania do 100 mm = 0,03 mm
  • IOTA 0101 (665 x 665 x 465), presnosť merania až do 0,003 mm pri 20°C
  • Profilprojektor LM8 TITANUS (200 x 400), presnosť merania 0,01 mm
  • FARO – meracie zariadenie

 

Od každého produktu sa očakáva, že bude kvalitný a použiteľný pre funkciu, na ktorú je určený. Spoločnosť HF NaJUS, a. s. zabezpečuje a následne aj vyhodnocuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, výstupov, výkonov, služieb a procesov v priebehu celej výroby. Dodržiavanie kvality je kontrolované prostredníctvom prístrojového vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zabezpečujú fungovanie systému na najvyššej úrovni.