Vyhľadávanie
Search

Služby

Ponuka merania a diagnostiky strojov

PoložkaPopisCena
1Meranie geometrickej presnosti podľa ISO 230-11 500 €
2Kontrola geometrickej presnosti a dynamických vlastností pohonov vrátane kompenzácie strojných parametrov RS Heidenhain podľa ISO 230-4200 €
3Kalibrácia odmeriavacích systémov – laserové meranie presnosti a opakovateľnosti polohovania lineárnych osí podľa ISO 230-2700 €
4Spracovanie protokolu merania50 €

Servisné sadzby (ceny bez DPH) pri servisných zásahoch na obrábacích strojoch

Hodinová sadzba servisnej práce (za jedného pracovníka) 33,00 €/hod
Minimálna sadzba za servisný zásah (sadzba za dvoch pracovníkov)264,00 €
Náklady na dopravu (sadzba za jedno vozidlo)0,45 €/km
Sadzba za čas strávený na ceste17,00 €/hod
(v prípade vzdialenosti nad 100 km medzi sídlom HF NaJUS a miestom výkonu práce)
Ubytovaniena základe vyúčtovania
S ohľadom na zaistenie bezpečnosti práce a nutnosti dodržania technologických postupov realizujú servisný zásah minimálne dvaja pracovníci. V prípade servisných zásahov, realizovaných počas víkendov a štátnych sviatkov, platia hodinové sadzby zvýšené o 50%. Viac informácií o popise meraní nájdete TU